September
9   Inter Baku 3 - 2 Kapaz Ganja
9   Gabala 1 - 1 Zira FK
10   Sumgayit 1 - 0 Neftchi
16   Inter Baku 1 - 1 Sumgayit
16   Neftchi 1 - 2 Zira FK
17   Karabakh 2 - 0 Kapaz Ganja
17   Shabail FK 1 - 3 Gabala
22   Karabakh 4 - 1 Sumgayit
23   Shabail FK 1 - 0 Kapaz Ganja
23   Zira FK 1 - 1 Inter Baku
24   Gabala 2 - 1 Neftchi
29   Inter Baku 0 - 2 Neftchi
29   Gabala 0 - 2 Kapaz Ganja
30   Shabail FK 0 - 2 Sumgayit